Kompetencer på Tværs

Velkommen til det digitale læringsunivers, Kompetencer på Tværs, som er udviklet for ansatte i region, kommuner og uddannelsesinstitutioner i Syddanmark. Kompetencer på Tværs sigter mod at give viden, færdigheder og kompetencer, der gør det nemmere at arbejde sammen på tværs af fag, afdelinger og sektorer.

For at arbejde sammen om velfærd har vi brug for refleksiv praksis og kompetencer på tværs. Som fagpersoner skal vi kunne noget forskelligt, og vi skal vide hvad hinanden gør. Det er nødvendigt for at løse de opgaver, som skaber velfærd for borgeren. Vores forskellighed er en styrke. Og vores forskellighed er en udfordring. Mange genkender udfordringer i at arbejde på tværs. Vi arbejder ikke under samme lovgivning. Vi taler ikke samme fagsprog. Er én faggruppe mere vigtig end andre?

Kompetencer på Tværs kan bruges på arbejdspladsen eller uddannelsen. I kan bruge de fire temaer med udsagn, øvelser og refleksionsspørgsmål som inspiration til møder og workshops.

God arbejdslyst.