Faglighed

I Kompetencer på tværs mener vi, at faglighed er viden, forudsætninger og kompetencer, som man besidder inden for et bestemt fag eller fagområde.

Refleksion over egen praksis styrker fagligheden. Når vi er nysgerrige på, hvordan vi og andre løser den faglige opgaver bidrager det til at kompetencer på tværs bruges godt og til gavn for borgerne.

Nedenfor finder du øvelser med refleksionsspørgsmål, som kan hjælpe dig med at blive klogere på din egen og andres faglighed. Der er øvelser, som du kan lave alene, og øvelser som du kan lave sammen med kollegaer og samarbejdspartnere.

Øvelser er forslag til aktiviteter, hvor I kan drøfte faglighed i det tværprofessionelle samarbejde. Dette kan ske på en ofte sjov og underholdende måde.

Der er kortere øvelser på 10-15 minutter og længere øvelser på 20-30 minutter. Du kan downloade PDF til print og klar til brug.

Øvelse Præsenter dig selv

Øvelse Spørg og byt 

E-tivities er elektroniske aktiviteter eller digitale øvelser, der bruger en online platform til dialog og refleksion om det tværprofessionelle samarbejde.

Under E-tivities finder du øvelser, der kan bruges under hvert læringstema, og som samtidigt går på tværs af de fire læringstemaer. Der er indbygget en progression i spørgsmålene fra det enkle til det mere reflekterende niveau. Progression følger rækkefølgen af læringstemaer. Formålet er skabe fortællinger om praksis på en virtuel platform, hvilket muliggør en dialog på tværs af afdelinger og sektorer. Brug gerne tid på at læse de indlæg, som bliver lagt ind løbende, når materialet begynder at blive brugt.

Den digitale opslagstavle har to øvelser for at komme godt i gang med at reflektere over fagligheden. Klik på feltet, og du kommer direkte ind på den digitale opslagstavle, Padlet.

I dette filmklip fortæller Anette og Dorte, der er henholdsvis socialrådgiver og sygeplejerske i Esbjerg Kommune, om hvordan de koordinerer hjælpen til borgere i kommunen 18 år+ med funktionsnedsættelse. Her er der ofte mange aktører og samarbejdspartnere med hver sin faglighed.

Gennem nysgerrighed og fokus på de “gode” historier og relationer samarbejder de professionelle om at skabe det bedste tilbud til borgeren.

 

  1. Overvej, hvordan du kan være med til at sikre fælles koordinering mellem flere samarbejdspartnere?
  2. Overvej, hvordan du bedst varetager borgerens interesser inden for dit fagområde, når du samarbejder tværprofessionelt?
  3. Hvordan kan du være med til at skabe gode relationer mellem samarbejdspartnere?
  4. Hvordan kan du udvikle “den gode nysgerrighed”, som der tales om i filmen?
  5. Er der ting, du kunne ændre på hos dig selv, når du møder borgerne?

Spørgsmål til at skabe refleksion over faglighed i det tværprofessionelle samarbejde.

SÅDAN GØR DU

Alene: Sæt dig godt til rette. Tillad, at dine tanker slapper af. Skriv dine svar ned på spørgsmå i skemaet.

I grupper: Udpeg grupper af 3-4 personer. Udpeg en interviewer, der stiller spørgsmål, en respondent, der svarer på spørgsmål, og 1-2 observatører der lægger mærke til gode spørgsmål og svar undervejs.

Inden interview – aftal, hvor lang tid interviewet skal vare. Fx. 20 minutter. Det kan også være kortere eller længere tid. Længden afpasses efter, hvor lang tid I har til rådighed.

Interviewer benytter skemaet. Start med punkt 1, og gå mod uret rundt, så du slutter med spørgsmål ved punkt 4. Klik på de store bokse i skemaet for at få adgang til spørgsmål under hvert punkt.
Respondent svarer på spørgsmålene. Der er ikke rigtige og forkerte svar. Det er din mening, der betyder noget.
Observatør noterer spørgsmål og svar.

Efter interview – interviewer siger tak, og alle samler op på interviewet. Observatørerne fortæller først, hvad de fandt særligt interessant i spørgsmål og svar om det tværprofessionelle samarbejde. Herefter kan de øvrige to også komme til orde.

Kan du ikke se plandiscen så klik her