Muligheder

I Kompetencer på Tværs ser vi muligheder som det, der gør det muligt at handle i praksis og som vi taler om, så vi kender dem.

Muligheder opstår, når vi er nysgerrige på, hvad andre fortæller om praksis – og når vi lytter til vores egne fortællinger til andre om praksis. Når vi er opmærksomme på vores egen vores egen praksis, vores forforståelse og værdier kan vi bedre vurdere det, vi møder. Når vi kender mulighederne, kan vi præsentere borgeren for anerkendte indsatser med kvalitet og sammenhæng.

Nedenfor finder du øvelser med refleksionsspørgsmål om viden og fortællinger om muligheder i praksis. Hvilket sprog og hvilke argumenter bruger du og dine kolleger til at begrunde opgaveløsningen? Der er øvelser, du kan lave alene, og øvelser du kan lave sammen med kollegaer og samarbejdspartnere.

Øvelser er forslag til aktiviteter, hvor I kan drøfte faglighed i det tværprofessionelle samarbejde. Dette kan ske på en ofte sjov og underholdende måde.

Der er kortere øvelser på 10-15 minutter og længere øvelser på 20-30 minutter. Du kan downloade PDF til print og klar til brug.

Øvelse Dobbeltloop

Øvelse Statement – forhold dig til et udsagn

E-tivities er elektroniske aktiviteter eller digitale øvelser, der bruger en online platform til dialog og refleksion om det tværprofessionelle samarbejde.

Under E-tivities finder du øvelser, der kan bruges under hvert læringstema, og som samtidigt går på tværs af de fire læringstemaer. Der er indbygget en progression i spørgsmål fra det enkle til det mere reflekterende niveau. Progression følger rækkefølgen af læringstemaer.

Formålet er skabe fortællinger om praksis på en virtuel platform, hvilket muliggør en dialog på tværs af afdelinger og sektorer. Brug gerne tid på at læse indlæg, som bliver lagt ind løbende, når materialet begynder at blive brugt.

Under dette punkt har vi en digital øvelse for at sætte fokus på næste skridt, og hvad du tager med dig fra dette forløb, og hvad du ønsker at arbejde videre med. Hvordan skal dine kolleger kunne se, at du har fokus på muligheder i det tværprofessionelle samarbejde?

Klik på feltet, og du kommer direkte ind på den digitale opslagstavle, Padlet.

I dette filmklip taler fagprofessionelle om, hvordan vi anvender begreber forskelligt, og hvordan begreberne påvirker samarbejdet mellem faggrupper.

  1. Hvad er forskellen på ‘borger’ og ‘patient’?
  2. Betyder det noget, om man er ‘borger’ eller ‘patient’?
  3. Hvordan sikrer du dig i et tværsektorielt samarbejde, at alle samarbejdspartnere anvender fælles sprog om den borger/patient, I arbejder for?

Spørgsmål til at skabe refleksion over faglighed i det tværprofessionelle samarbejde.

SÅDAN GØR DU

Alene: Sæt dig godt til rette. Tillad, at dine tanker slapper af. Skriv dine svar ned på spørgsmål i skemaet.

I grupper: Udpeg grupper af 3-4 personer. Udpeg en interviewer, der stiller spørgsmål, en respondent, der svarer på spørgsmål, og 1-2 observatører der lægger mærke til gode spørgsmål og svar undervejs.

Inden interview – aftal, hvor lang tid interviewet skal vare. Fx. 20 minutter. Det kan også være kortere eller længere tid. Længden afpasses efter, hvor lang tid I har til rådighed.

Interviewer benytter skemaet. Start med punkt 1, og gå mod uret rundt, så du slutter med spørgsmål ved punkt 4. Klik på de store bokse i skemaet for at få adgang til spørgsmål under hvert punkt.
Respondent svarer på spørgsmålene. Der er ikke rigtige og forkerte svar. Det er din mening, der betyder noget.
Observatør noterer spørgsmål og svar.

Efter interview – interviewer siger tak, og alle samler op på interviewet. Observatørerne fortæller først, hvad de fandt særligt interessant i spørgsmål og svar om det tværprofessionelle samarbejde. Herefter kan de øvrige to også komme til orde.

Kan du ikke se plandiscen så klik her