Praksis

I Kompetencer på Tværs mener vi, at praksis beskriver den fremgangsmåde eller handlinger, som er almindelige i hverdagens opgaveløsninger på de enkelte arbejdspladser.

Vi udvikler praksis gennem relationer og kommunikation mellem kollegaer, samarbejdspartnere og borgere. For at sikre kvalitet i praksis må vi være nysgerrige på, hvordan vi løser opgaven, hvordan andre gør, og hvordan borgere oplever løsningen.

Nedenfor finder du øvelser med refleksionsspørgsmål, som handler om, hvordan man ser borgers behov, hvordan man løser opgaverne, og hvilke normer/værdier løsningen baseres på. Der er øvelser, du kan lave alene, og øvelser du kan lave sammen med kollegaer eller samarbejdspartnere.

Øvelser er forslag til aktiviteter, hvor I kan drøfte faglighed i det tværprofessionelle samarbejde. Dette kan ske på en ofte sjov og underholdende måde.

Der er kortere øvelser på 10-15 minutter og længere øvelser på 20-30 minutter. Du kan downloade PDF til print og klar til brug.

Øvelse Omvendt brainstorm

Øvelse Idegenerering

E-tivities er elektroniske aktiviteter eller digitale øvelser, der bruger en online platform til dialog og refleksion om det tværprofessionelle samarbejde.

Under E-tivities finder du øvelser, der kan bruges under hvert læringstema, og som samtidigt går på tværs af de fire læringstemaer. Der er indbygget progression i spørgsmål fra det enkle til det mere reflekterende niveau. Progression følger rækkefølgen af læringstemaer.

Formålet er skabe fortællinger om praksis på en virtuel platform, hvilket muliggør en dialog på tværs af afdelinger og sektorer. Brug gerne tid på at læse indlæg, som bliver lagt ind løbende, når materialet begynder at blive brugt.

Under dette punkt har vi en digitale øvelser for at sætte fokus på de udfordringer, som vi har på arbejdspladsen med at arbejde tværprofessionelt.

Klik på feltet, og du kommer direkte ind på den digitale opslagstavle, Padlet.

I dette filmklip fortæller ergoterapeuten Lisbeth fra Kolding Sygehus og ergoterapeuten Helle fra Kolding Kommune om et specifikt samarbejde mellem sygehus og kommune til patienter/borgere med håndkirurgiske problematikker. Samarbejdet kaldes “Team Hånd”, og her er det borgeren, der er i fokus, hvilket vil sige genoptræningen begynder ved indlæggelsen på sygehus. Der er fokus på kontinuerligt at udvikle tilbuddet til borgerne i fællesskab, som bygger på viden, respekt og dialog.

  1. Overvej, hvilke værdier der styrker det gode samarbejde?
  2. Hvordan styrker du samarbejdet i din praksis?
  3. Hvordan udnytter fagprofessionelle bedst hinandens kompetencer på tværs af sektorer i egen praksis?
  4. Hvilke elementer kan du overføre i praksis?

Spørgsmål til at skabe refleksion over faglighed i det tværprofessionelle samarbejde.

SÅDAN GØR DU

Alene: Sæt dig godt til rette Tillad, at dine tanker slapper af. Skriv dine svar ned på spørgsmål i skemaet.

I grupper: Udpeg grupper af 3-4 personer. Udpeg en interviewer, der stiller spørgsmål, en respondent, der svarer på spørgsmål, og 1-2 observatører der lægger mærke til de gode spørgsmål og svar undervejs.

Inden interview – aftal, hvor lang tid interviewet skal vare. Fx. 20 minutter. Det kan også være kortere eller længere tid. Længden afpasses efter, hvor lang tid I har til rådighed.

Interviewer benytter skemaet. Start med punkt 1, og gå mod uret rundt, så du slutter med spørgsmål ved punkt 4. Klik på de store bokse i skemaet for at få adgang til spørgsmål under hvert punkt.
Respondent svarer på spørgsmålene. Der er ikke rigtige og forkerte svar. Det er din mening, der betyder noget.
Observatør noterer spørgsmål og svar.

Efter interview – interviewer siger tak, og alle samler op på interviewet. Observatørerne fortæller først, hvad de fandt særligt interessant i spørgsmål og svar om det tværprofessionelle samarbejde. Herefter kan de øvrige to også komme til orde.

Kan du ikke se plandiscen så klik her