Samarbejde

I Kompetencer på Tværs mener vi, at samarbejde er det arbejde som flere personer, organisationer, kommuner, region og uddannelsesinstitutioner udfører i fællesskab og med hinandens hjælp.

Samarbejdet styrkes, når vi har indsigt og forståelse for egen og andres måde at løse opgaverne på. Relationen er vigtig til dem, du samarbejder med.

Nedenfor kan du finde øvelser med refleksionsspørgsmål, som handler om forventninger, videndeling og samarbejdet på tværs. Der er øvelser, du kan lave alene, og øvelser du kan lave sammen med kollegaer og samarbejdspartnere.

Øvelser er forslag til aktiviteter, hvor I kan drøfte faglighed i det tværprofessionelle samarbejde. Dette kan ske på en ofte sjov og underholdende måde.

Der er kortere øvelser på 10-15 minutter og længere øvelser på 20-30 minutter. Du kan downloade PDF til print og klar til brug.

Øvelse Flip-flapper

Øvelse Fire hjørner

E-tivities er elektroniske aktiviteter eller digitale øvelser, der bruger en online platform til dialog og refleksion om det tværprofessionelle samarbejde.

Under E-tivities finder du øvelser, der kan bruges under hvert læringstema, og som samtidigt går på tværs af de fire læringstemaer. Der er indbygget en progression i spørgsmålene fra det enkle til det mere reflekterende niveau. Progression følger rækkefølgen af læringstemaer.

Formålet er skabe fortællinger om praksis på en virtuel platform, hvilket muliggør dialog på tværs af afdelinger og sektorer. Brug gerne tid på at læse indlæg, som bliver lagt ind løbende, når materialet begynder at blive brugt.

Under dette punkt har vi to digitale øvelser for at sætte fokus på forventninger til at arbejde mere fokuseret med tværprofessionelt samarbejde, og de gode historier som vi bygger det gode samarbejde på.

Klik på et af de to felter, og du kommer direkte ind på den digitale opslagstavle, Padlet.

I dette filmklip fortæller afdelingslederme, Annette og Anja fra Esbjerg Kommune, om hvordan en kompetenceforløb styrker medarbejderne i at samarbejde på tværs af fagligheder.

Alle faggrupper tilbydes kurset, der øger evnen til at kunne “sætte sig ind i hinandens fag”.

Det handler om at skabe en større forståelse for, hvad er vigtig viden, og hvordan vi skaber resultater for borgeren.

1) Hvad er vigtigt for dig at vide om de faggrupper, du samarbejder med?

2) Hvordan kan du være med til at styrke det gode samarbejde?

3) Hvordan kan du være med til at skabe et fællessprog med dine samarbejdspartnere?

4) Overvej, hvordan du styrker din følelse af fagstolthed?

Spørgsmål til at skabe refleksion over faglighed i det tværprofessionelle samarbejde.

SÅDAN GØR DU

Alene: Sæt dig godt til rette. Tillad, at dine tanker slapper af. Skriv dine svar ned på spørgsmål i skemaet.

I grupper: Udpeg grupper af 3-4 personer. Udpeg en interviewer, der stiller spørgsmål, en respondent, der svarer på spørgsmål, og 1-2 observatører der lægger mærke til gode spørgsmål og svar undervejs.

Inden interview – aftal, hvor lang tid interviewet skal vare, fx. 20 minutter. Det kan også være kortere eller længere tid. Længden afpasses efter, hvor lang tid I har til rådighed.

Interviewer benytter skemaet. Start med punkt 1, og gå mod uret rundt, så du slutter med spørgsmål ved punkt 4. Klik på de store bokse i skemaet for at få adgang til spørgsmål under hvert punkt.
Respondenten svarer på spørgsmålene. Der er ikke rigtige og forkerte svar. Det er din mening, der betyder noget.
Observatør noterer spørgsmål og svar.

Efter interview – interviewer siger tak, og alle samler op på interviewet. Observatørerne fortæller først, hvad de fandt særligt interessant i spørgsmål og svar om det tværprofessionelle samarbejde. Herefter må de øvrige to også komme til orde.

 

Kan du ikke se plandiscen så klik her