Projektets platform

Kompetencer på Tværs bygger på fem anerkendende værdier.

Vi må være nysgerrige på hinanden for at vide, hvordan vi hjælper andre på vores arbejdsplads. Vi må aldrig afholde os fra at stille spørgsmål i frygt for at fremstå som dumme eller uvidende.

Spørgsmål kan bruges til at lukke eller åbne for et samtaleemne. Spørgsmål, der lukker ned for samtalen, er spørgsmål, der fungerer som en dom, en evaluering eller en test af det, andre siger. Nogle gange er det i tonefaldet, at vi afslører vores intention bag spørgsmålet.

Spørgsmål, der åbner for samtalen viser, at vi er interesserede og forsøger at hjælpe den anden. Vi hjælper ved at lytte og lade den anden sætte ord på tanker og følelser. Det giver indsigt i problemet og vores egen andel i problemet.

 

Vær nysgerrig på din egen praksis – stil undersøgende spørgsmål til dig selv og dine kolleger 
  • Har du nogensinde holdt dig tilbage fra at stille spørgsmål, som du gerne ville have stillet? Hvad skal der til, for at du stiller spørgsmål, du ønsker svar på?
  • Er der spørgsmål, du ikke kan stille med det samme, men må gemme til senere? Hvornår er det bedste tidspunkt at stille spørgsmål på?

Uden tillid på arbejdspladsen kan vi ikke samarbejde eller hjælpe borgeren. Vi holder os tilbage, hvis vi frygter at blive nedgjort af kollegaer, for det vi gør.

Vores fagligheder er forskellige, men vi er ligeværdige i samarbejdet på tværs, så vi løser opgaven, og borgeren oplever sammenhæng.

Tillid bygger på, at vi taler godt sammen. Vi føler os trygge, når vores kollega lytter til, hvad vi siger med opmærksomt kropssprog og stiller spørgsmål på de rigtige tidspunkter. Tillid opbygges på arbejdspladsen, når vi føler, at vores kollega forstår, hvad vi har på hjerte.

Dybden i samarbejdsrelationer kan måles udfra, om vi trygt tør afsløre noget om os selv. Er vi formelle og forsigtige i relationen over for hinanden, eller tør vi vise vores sårbarhed over for andre?

Aftaler skal holdes, så vi kan stole på hinanden. Ofte taler vi ikke om vores forventninger til hinanden, og vi bliver skuffede, når kolleger gør noget andet end det, vi troede, de ville gøre.

 

Vær nysgerrig på din egen praksis – stil undersøgende spørgsmål til dig selv og dine kolleger 
  • Har du holdt dig tilbage fra at sige din mening, fordi du tror, at din kollega ikke kan eller vil høre på dig?
  • Har du skyndt dig videre i en samtale, fordi det blev for krævende at lytte til din kollega?

Når vi møder på arbejde, har vi magt til at udføre vores profession og til at samarbejde med kolleger. Den etiske fordring er at bruge denne magt til borgerens bedste – ikke vores eget.

Det er et professionelt skøn, hvordan vi bedst tager vare om borgeren. Alle fagpersoner vil borgeren det bedste. På den ene side har vi faglig viden og regler på arbejdspladsen. På den anden side må vi aldrig lade faglig viden, regler og den gode vilje tilsidesætte ydmyghed, forståelse og respekt for den anden.

 

Vær nysgerrig på din egen praksis – stil undersøgende spørgsmål til dig selv og dine kolleger 

Kan vi negligere andres opfattelser, fordi vi ved bedst?
Hvordan viser vi respekt for kollegers faglighed, når vi ikke er enige i det professionelle skøn?​​

Smilet er den korteste afstand mellem to mennesker. Viktor Borges berømte citat sætter ord på noget, vi alle ved. Smil smitter. Vi bliver i godt humør af at være sammen med glade mennesker. Smilet giver en kortvarig følelse af at være glad, medmindre vi er så stressede og fyldt med angst, at vi ikke kan mærke det.

Smil er en del af de relationer, som vi har med hinanden på arbejdspladsen. Smitter vi hinanden med smil, eller møder vi hinanden med udtryksløse ansigter? Vi kommunikerer, hvad enten vi ser på hinanden og smiler, eller om vi ser den anden vej. Både det vi gør, og det vi ikke gør, bliver fortolket af nogen. Det svar, du ikke sender, kan blive oplevet som en afvisning af en, der venter på den.

 

Vær nysgerrig på din egen praksis – stil undersøgende spørgsmål til dig selv og dine kolleger 
  • Kan du forestille dig en relation til en kollega uden kommunikation?
  • Hvordan udvikler relationer til kolleger sig, når der bliver kommunikeret gennem elektroniske systemer og digitale platforme?
  • Hvordan kan vi smile digitalt?

Vi har brug for at hjælpe hinanden som kollegaer, for at vi kan samarbejde på tværs. Vi kan noget forskelligt, og det er der brug for. Tak er det, vi siger til andre, når vi tager imod hjælp. Vi forventer tak fra andre, når vi hjælper. Nogle gange får vi tak i form af et nik eller et venligt smil.

Tak er en kulturel værdi i mange hjem. Ved at sige tak bekræfter og anerkender vi hinanden som mennesker. Det er en måde at vise, at jeg har brug for dig, og vi har brug for hinanden for at kunne hjælpe borgeren.

Nogle gange tager vi hjælpen for givet og bemærker den ikke. Når vi forventer at få hjælp og hjælpen udebliver, reagerer vi negativt. Det værste er at blive ignoreret.

 

Vær nysgerrig på din egen praksis – stil undersøgende spørgsmål til dig selv og dine kolleger 
  • Hvordan viser du din tak over for dine kolleger?
  • Hvordan forventer du, at dine kolleger viser tak over for din hjælp?